จังหวัดลำพูน เตรียมปรับมาตรการและการผ่อนคลายการเปิดสถานบริการผับ บาร์หรือสถานบริการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงยังคงมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1042 ครั้ง

วันนี้(27 มิถุนายน 2565) ที่ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน   รวมถึงการพิจารณาการปรับมาตรการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อโควิด- 19 ตามการปรับพื้นที่สถานการณ์

.

              ซึ่งจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลาย และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมได้กับปกติ     โดยจังหวัดลำพูน  ได้มีการพิจารณาปรับมาตรการที่เกี่ยวข้อง  อาทิ  การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า การผ่อนคลายการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากรวมกัน  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   และยังคงมาตรการที่จำเป็น ในการเฝ้าระวัง สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

.

                สำหรับวันนี้ จังหวัดลำพูนไม่พบการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมียอดผู้ป่วยโควิด-19  สะสมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 26 มิถุนายน 2565 (16.00 น)  พบผู้ป่วยสะสม 5,720 ราย ผู้ป่วยยืนยันรักษาหาย 5,662 ราย เสียชีวิตสะสม 156 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวแบ่งเป็นรักษาใน โรงพยาบาลรัฐ 25 ราย โรงพยาบาลเอกชน 134 ราย และ HI & SI 1,884 ราย.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ