ชมรมทูบีฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมนำเสนอผลงาน การประกวดระดับประเทศ มุ่งรักษาระดับเงินปีที่ 2

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1125 ครั้ง

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 นำโดย นายธงชัย บุตรนุชิต ประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา นางพวงผกา สุริวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ต้อนรับ

นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เริ่มตั้งแต่ ปี 2529 ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม 580 คน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาด้านการเรียน สุขภาพ ตามสโลแกน "ปรับทุกข์ สร้างสุข" เพื่อให้สมาชิกในชมรมทุกคน มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คว้ารางวัลการนำเสนอผลการของชมรมทูบีฯ ได้หลายรายการ อาทิ ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ สำหรับปีนี้ ทางชมรมฯ มุ่งที่จะรักษามาตรฐาน การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และปีต่อๆไป

ด้านคณะกรรมการฯ ได้ชื่นชมการนำเสนอผลงานของชมรมฯ ที่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ กิจกรรมการแสดงของสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE  ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ