สถานการณ์การติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่พำนักในจังหวัดลำพูน ยังไม่ตรวจพบเชื้อแต่อย่างใด ผู้ว่าฯขอให้เชื่อมั่นทุกขั้นตอนมีการคัดกรองและเฝ้าระวังที่รัดกุมตามมาตรฐานสากล

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 698 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รายงาน สถานการณ์การติดตามและเฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่พำนักในจังหวัดลำพูน ล่าสุด ( 13 มีนาคม 2563 ) มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวน 24 ราย ผลการตรวจยืนยัน ไม่พบเชื้อ และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่พำนักในจังหวัดลำพูน สะสม 304 ราย พ้นระยะเฝ้าระวัง 155 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวังต่อเนื่อง 149 ราย

          ด้าน นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา จึงขอให้ขอประชาชนเชื่อมั่นทุกขั้นตอนและกระบวนการของภาครัฐ มีการคัดกรองและเฝ้าระวังที่รัดกุมตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

          นอกจากนี้ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร 1422 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ