เหล่าจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 898 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565    โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  หน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดลำพูนร่วมพิธี

.

จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรม ทำความดี  บำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายใน และรอบๆ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น   ถวายเป็นพระราชกุศล  และเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ที่พบเห็น อีกด้วย

.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2565 นี้  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมี จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสะท้อนถึงความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ