จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 880 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  หน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดลำพูนร่วมพิธี

.

                สำหรับ พิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จากนั้นประธานพิธี กล่าวคำประกาศราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เริ่มพิธีทางศาสนามหามงคลตามลำดับ ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เจ้าหน้าทีอาราธนาศีล พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานสงฆ์ให้ศีล  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล  ประธานพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก  ประธานพิธี กรวดน้ำ รับพร   ศาสนาคริสต์  โดยผู้นำศาสนาคริสต์และคริสต์ศาสนิกชน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร   ศาสนาอิสลาม โดยผู้นำศาสนาอิสลาม และมุสลิม ประกอบพิธีสวดดุอาอ์ขอพร   จากนั้นประธานพิธี มอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาคริสต์และผู้นำศาสนาอิสลาม   ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย  กราบลาประธานสงฆ์  ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จพิธี.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ