พาณิชย์ลำพูน แจ้งประชาชนซื้อหน้ากากอนามัยได้ในพื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง วอนขอความร่วมมืออย่าซื้อเกินความจำเป็น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 621 ครั้ง

นางนิยดา  หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การระบาตรของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลต่อความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัย ให้กับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (รอบการจัดสรรวันที่ 10 มีนาคม 2563) ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง ประกอบด้วย

1.       ร้านป่าซางมินิมาร์ท จำนวน 1,800 ชิ้น

2.       ร้ายเอ้คอสเมติคส์ จำนวน 1,800 ชิ้น

3.       ร้านโซนยา จำนวน 1,800 ชิ้น

โดยทางร้านจะจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์คือ ไม่เกินคนละ 1 แพ็ค (4 ชิ้น) ราคาจำหน่ายแพคละ 10 บาท เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้ ( 16 มีนาคม 2563 ) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชน ซื้อหน้ากากอนามันเท่าที่จำเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง

         

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ