จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 873 ครั้ง

 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรม “Lamphun BIG Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป และประชาชนจิตอาสาดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่รวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก มีจำนวน 5-10 คน กระจายในแต่ละจุด/พื้นที่ที่เหมาะสม   จะดำเนินการในพื้นที่ต่อไปนี้
  1 พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท ร้านค้า องค์กรต่างๆ
  2 พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนมารวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก  เช่น  สวนสาธารณะ สนามกีฬา วัด โบสถ์ มัสยิด สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ และพื้นที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาธิ เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กู่ช้าง กู่ม้า เป็นต้น โดยดำเนินการตามแนวทาง
 1) ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาวที่ได้เตรียมไว้
2) เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่นปุ่มกด,ราวจับ,ลูกบิดประตู,ที่วางแขน,พนักพิงที่นั่ง,โต๊ะ,รีโมท,สวิตซ์ไฟ ฯลฯ) 
โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน  ให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท กรณีต้องล้างขัดทำความสะอาดพื้น 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัฐวิทย์ นักศึกษาฝึกประสพการณ์ 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ