จังหวัดลำพูน จัดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " ส่งเสริมความรู้ความตระหนักให้ประชาชนห่างไกล ไวรัส Covid – 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 519 ครั้ง

             ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน จัดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่     2563 นำบริการของส่วนราชการต่างฯ ของภาครัฐ , องค์กรเอกชน ให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ส่งเสริมความรู้ความตระหนักให้ประชาชนห่างไกล ไวรัส Covid – 19

             วันที่ 20 มีนาคม 2563  ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน และตำบลใกล้เคียง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดตามหลักมาตรการป้องกันไวรัส โควิด – 19 คือให้ผู้มารับบริการ นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ซึ่งในงานมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไวรัส โควิด – 19 อาทิ วิธีการสวมหน้ากากอนามัย  , วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี และวิธีสังเกตอาการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไวรัสโควิด  และความตระหนักเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน  

               สำหรับการออกหน่วยฯครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานมาให้บริการประชาชน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบถุงยังชีพและเจลล้างมืออนามัย , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สาธิตการทำหน้ากากอนามัย , การทำเจลล้างมือ และมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดลำพูน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชในหน้าแล้ง  พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธ์พืชและกล้าไม้ ที่เหมาะสมกับการปลูกในหน้าแล้ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูนให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง  , สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ให้บริการต่อภาษีรถยนต์ , สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการมีงานทำ  ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างมีความรู้สึกยินดี และดีใจที่หน่วยงานภาครัฐมีความห่วงใยได้มาเยี่ยมเยือน และให้บริการแก่ประชาชน .

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ