จ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์งานประสานขอพระราชทานเพลิง  

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 538 ครั้ง

 

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง ในการขอรับพระราชทานน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ ให้กับผู้วายชนม์ ซึ่งมีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานงาน และปฏิบัติงานตามแบบสำนักพระราชวังกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทายาท หรือผู้ขอ  

ในส่วนของจังหวัดลำพูน สามารถยื่นขอน้ำหลวงพระราชทาน เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพได้ที่ ห้องประสานงานขอพระราชทานเพลิง ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร. 053-510100

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ