จังหวัดลำพูนเพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด  โดยให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่อื่น ๆ เพิ่มเติม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1289 ครั้ง

         ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมกำหนดมาตรการปิดสถานที่บางแห่งเพิ่มเติมเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 โดยจะปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และอุทยานแห่งชาติ วัด ศาสนสถาน  , สถานที่ท่องเที่ยว และปิดพิพิธภัณฑ์  ห้องสมุดสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของบุคคล

          ที่ห้องประชุมจามเทวี ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางเฝ้าระวังป้องกันไวรัส โควิด 19  และออกประกาศจังหวัด เพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุม ได้หารือ ถึงแนวทางการปิดสถานที่บางแห่งเพื่อป้องป้องกันการรวมกลุ่มของบุคคล ได้แก่ การปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ , อุทยานแห่งชาติ , สะพานขาวทาชมภู , อ่างเก็บน้ำ , วัด หรือ ศาสนสถาน ( ยังสามารถทำบุญ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ตามความเหมาะสม )  , ปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  , ปิดสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และสถานที่ ที่มีการแสดง และการละเล่น  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 14 เมษายน 2563  และขอความร่วมมือ ครัวเรือนใด ที่มี ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป และเด็กเล็กที่มีอายุ 5 ปี ลงไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว  ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าว จัดเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้งดการออกจากที่พักอาศัย  หากมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ จะต้องติดต่อ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรับคำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเอง .   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ