จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รับเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 732 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุรับเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ลดตาย  ลดเจ็บ  ลดอุบัติเหตุ โดยการมอบหมวกนิรภัย แก่นายอำเภอ และชาวบ้านอำเภอแม่ทา หวังกระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวสวมหมวกกันน็อคให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้มีผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณสามแยกหนองหมู ต.ทากาศ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร - ลดตาย  ลดเจ็บ  ลดอุบัติเหตุ” ของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่นายอำเภอ และชาวบ้านอำเภอแม่ทา กระตุ้นให้ชาวบ้านตื่นตัวสวมหมวกกันน็อค ทุกเส้นทาง โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย อำเภอแม่ทา และชาวบ้านร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยจังหวัดลำพูน กำหนดแผนปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งตามสถิติอำเภอแม่ทาถือว่าอยู่ในกลุ่มอำเภอสีส้ม คือ เป็นอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี ระดับสูง เทศกาลใดเทศกาลหนึ่ง จึงต้องมีความเข้มข้นในการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่องทุกช่องทาง รวมไปถึงการดำเนินงานตามมาตรการชุมชนและสังคม เน้นการใช้ “สถาบันครอบครัว” ดูแล ตักเตือน ป้องปรามสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และสอดส่องเฝ้าระวัง ตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ พฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออุบัติเหตุทางถนนได้

ด้านนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทา มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ส่วนบุคคล) และประการสำคัญคือการไม่สวมหมวกกันน็อค

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจร่วมจำนวน 2 จุด จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 จุด และด่านชุมชนทุกหมู่บ้านจำนวน 71 ด่าน พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2563 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ