รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด–19 ของสถานประกอบการ ในจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 587 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด–19 ในโรงงาน และสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองลำพูน พบว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินตามมาตรการของจังหวัด อย่างเคร่งครัดโดยมีการจัดที่นั่งให้พนักงานรับประทานอาหารห่างกัน  1  –  2  เมตร 

วันนี้ (14 เมษายน  2563)นายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจเยี่ยม การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยไปตรวจเยี่ยมในสถานประกอบการ บริษัท สแตนดาร์ดยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด ซึ่งมีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้พนักงานและผู้ที่มาติดต่อโรงงานตรวจวัดไข้ ให้พนักงาน และผู้ติดต่อเดินผ่านก่อนเข้าพื้นที่โรงงานด้วย มีการจัดวางเจลล้างมือ ภายในโรงอาหาร และให้พนักงานรับประทานอาหารห่างกัน  1  –  2  เมตร พร้อมทั้งขอความร่วมมือพนักงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด    

         ภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะ และข้อปรับปรุงแก่ ผู้ประกอบการ นำไปปฏิบัติ เพื่อเกิดความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองสุขภาพของพนักงาน ก่อนเข้าทำงาน ส่วนสถานการณ์ ของไวรัส โควิด – 19  ข้อมูล ณ วันที่ 14  เมษายน 2563 จังหวัดลำพูน ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด–19  รวมจำนวน 4  ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ