สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดโครงการ "อุตสาหกรรมลำพูน ร่วมใจสู้ภัย covid-19" ในการขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเงินสนับสนุน เพื่อนำไปจัดชื้อและแจกจ่ายใ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 949 ครั้ง

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19ในปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ขณะที่ โรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน ยังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด

 

ดังนั้น เครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เครือสหพัฒน์  ชมรมทรัพยากรมนุษย์ฯ  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ

ด่านศุลกากรฯ สถานประกอบการในจังหวัดลำพูน ได้ประสานความร่วมมือกัน จัดตั้งโครงการ "อุตสาหกรรมสำพูนร่วมใจสู้

ภัย covid-19" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงศ์เพื่อขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเงินสนับสนุน เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลำพูน ต่อไป 

โดยจะจัดสถานที่รับบริจาค ดังนี้ 

1.สถานประกอบการในนิคมฯภาคเหนือ ที่สำนักงานนิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ คุณสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์ โทร 053-5811061 ต่อ 303 2.สถานประกอบการในเครือสหพัฒน์ ที่สำนักงานสหพัฒน์ คุณสติมา ปาระมี โทร 053-584072-5

3.สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน คุณอนงค์นาฎ แสนธระ โทร 053-552271

 

หากสถานประกอบการที่ไม่สะดวกมาบริจาค ต้องการให้ไปรับของ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัตลำพูน คุณอนงค์นาฏ แสนธระ โทร 053-552271

กำหนตวันรับบริจาค วันที่ 13 -30 เมษายน 2563 และจะส่งมอบของบริจาคให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 วันที่ 17 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มษายน 2563 และครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2563

 

จึงขอเชิญชวน สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ที่มีจิตในการร่วมเป็นพลังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้ และการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคระบาดโควิด 19 ของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดลำพูน ต่อไป

 

..........

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส.ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ