รองผู้ว่าฯ ลำพูน นำทีมลงพื้นที่ หารือผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง เตรียมการแก้ไขปัญหามะม่วงส่งออก จากผลกระทบโควิค-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 1163 ครั้ง

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิต "มะม่วง" ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยพบปะหารือกับผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง นำโดย นายกฤษฎา ปูแดง นายกสมาคมผู้ประกอบการผลไม้ภาคเหนือ เพื่อรับฟังปัญหา และหารือเตรียมการแก้ไขปัญหามะม่วงส่งออก จากผลกระทบโควิค-19 ได้ทันถ่วงที ในช่วงผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาด โดยในปีการผลิต 2563 จังหวัดลำพูน

                ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีพื้นที่ปลูกมะม่วงรวม 8 อำเภอ พื้นที่ปลูกรวม 28,661 ไร่ ประมาณการผลผลิต 31,678 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,105 กก./ไร่ เป็นการผลิตมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น โชคอนันต์ น้ำดอกไม้สีทอง เขียวมรกต(ทองดำ) มหาชนก มันศรีวิชัย จินหวง อาร์ทูอีทู งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ์ และพันธุ์อื่น ๆ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม  โดยจังหวัดลำพูนมีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่มะม่วง จำนวน 3 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 158 ราย พื้นที่ 864.73 ไร่ ผลผลิตรวม 1,766.50 ตัน      

                สำหรับปัญหาและอุปสรรคในปีนี้ ในเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก มีการปิดด่านชายแดนที่เป็นจุดส่งออกสินค้ามะม่วงไปยังประเทศจีน มาเลเซีย ลาว และเวียดนามที่เป็นแหล่งรับซื้อหลัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการส่งออกมะม่วง อีกทั้ง ผลกระทบจากประกาศข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร ส่งผลกระทบในด้านการบริหารจัดการแรงงานของผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงเพื่อการส่งออก ประกอบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลผลิต และค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 นี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงได้เตรียมแผน/มาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1.) การสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ให้แก่ สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อ ผู้รวบรวมเพื่อการส่งออกมะม่วง โรงงานแปรรูป กิโลกรัมละ 3 บาท   เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  2.) รณรงค์การบริโภคภายในประเทศโดยผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์  3.) การแปรรูปมะม่วงที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยเปิดช่องทางการตลาดร้านธงฟ้าทั่วประเทศ เป็นช่องทาง การตลาดมะม่วงแปรรูป และส่งเสริมตลาดต่างประเทศไปพร้อมกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ