จังหวัดลำพูน รณรงค์เข้มงวด ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 730 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อรณรงค์ช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เผยในช่วงระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2562 จังหวัดลำพูน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อรณรงค์ช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้มีการคล่องตัว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพการจราจร ทางเลี่ยง ทางลัด รวมทั้งตรวจสอบสภาพรถให้มีความพร้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด

สำหรับผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 จังหวัดลำพูน มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จำนวน 13 ครั้ง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 7 ครั้ง อำเภอป่าซาง 3 ครั้ง อำเภอลี้ 2 ครั้ง อำเภอทุ่งหัวช้าง 1 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บ รวม 13 คน แยกเป็นชาย 12 คน หญิง 1 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการเมาสุรา จำนวน 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80 ตัดหน้ากระชั้นชิด จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7 และหลับใน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7 ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่รถมอเตอร์ไซค์ จำนวน 13 คัน

นอกจากนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเน้นย้ำขอให้ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน กำกับด่านตรวจ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยเฉพาะการจัดรถกระจายเสียงของท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ ชุดลาดตระเวน ให้ประชาชนได้รับทราบและช่วยกันลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งการรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการต่างๆ อาทิเช่น เมาไม่ขับ การขับรถเร็วเกิดกำหนด การไม่เคารพกฎจราจร การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที 2 มกราคม 2563 จะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกหน่วยงานได้มีการดำเนินการป้องกันและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเข้มงวด และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
ผู้เรียบเรียง : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ