สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลผลิตของลำไยลำพูนที่จะออกมาใน ปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1269 ครั้ง

วันนี้ (1 พ.ค.2563) ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการบริหารจัดการเพื่อรองรับผลผลิตของลำไยลำพูนที่จะออกมาใน ปี 2563 ซึ่งมีหลายมาตรการประกอบด้วย 1. จัดให้มีการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในจํานวน 8 คู่สัญญา ปริมาณลําไย 2,650 ตัน   2. เชื่อมโยงร้านธงฟ้า และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 700 อําเภอ ใน 65 จังหวัด   3. โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลําพูน โดยมีเป้าหมายที่ปริมาณ 300 ตัน   4. โครงการชดเชยดอกเบี้ย และจุดรวบรวมลําไยสดเพื่อแปรรูป (ลําไยอบแห้ง) โดยในปี 2563 จังหวัดลําพูนมีเป้าหมายการรับซื้อผลผลิตที่ 6,000 ตัน    5. คัดเลือกและสนับสนุนผู้ประกอบการค้าผลไม้จากเกษตรกร เพื่อคัดแยก/คัดคุณภาพ บรรจุผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและส่งสินค้าไปยังตลาดปลายทางได้ รวมทั้งประสานกับผู้ค้า เข้าสู่  Platform ตลาดออนไลน์ เช่น แผนผลักดันการกระจายผลไม้เกรดพรีเมี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ