ผวจ.ลำพูน  ให้ทุกอำเภอพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำภาคการเกษตรของประชาชนเป็นอันดับแรก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 402 ครั้ง

           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้อำเภอ ผู้นำส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะเกิดภาวะขาดแคลนน้สำหรับ อุปโภค – บริโภค และน้ำทำการเกษตร ที่จะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยให้ทุกอำเภอพิจารณาโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำภาคการเกษตรของประชาชน เป็นอันดับแรก

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน ปี 2563 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

         นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เผยว่า จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดลำพูนและการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว พบว่าปัจจุบันจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 7 อำเภอ 29 ตำบล 180 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน, อำเภอป่าซาง 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน, อำเภอแม่ทา 6 ตำบล 48 หมู่บ้าน, อำเภอบ้านโฮ่ง 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน, อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 ตำบล 16 หมู่บ้าน, อำเภอลี้ 8 ตำบล 67 หมู่บ้าน และ อำเภอบ้านธิ 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน

        ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำพูนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งแผนโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การสนับสนุนแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง และได้ย้ำให้ทุกอำเภอ สำรวจ และทบทวนโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำภาคการเกษตรของประชาชน โดยให้พิจารณาเป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญกว่าโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ในช่วงหน้าแล้ง .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ