สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับบริจาคโลหิตตามแผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 516 ครั้ง

 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับบริจาคโลหิตตามแผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อนำโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค ไปสำรองให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติภัยทั่วไป

ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลลำพูน ได้กำหนดแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตามหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลำพูน ซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมรับบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

 

 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน ลำพูน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ บริษัท ทานากะ พรีซีสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โทร. 0-5351-0370, 08-6431-3033

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นางสุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ