จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อเนื่องมา 37 วันแล้ว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 424 ครั้ง

              ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 จังหวัดลำพูน วันที่  7   พฤษภาคม  2563 จังหวัดลำพูนไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 4 ราย กลับบ้านแล้วทั้ง 4 ราย    

             วันที่  7  พฤษภาคม 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , นายแพทย์สาริกข์    พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน และ นางจำเนียร  แสนราชา  เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) จังหวัดลำพูนต่อสื่อมวลชน

            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวสรุปข้อมูลสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดลำพูน ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 4 ราย กลับบ้านแล้วทั้ง 4 ราย และมีผู้รอผลตรวจ 3 ราย ด้านการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ที่ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น ในห้วงเวลา 22.00 – 04.00 น. รวม 143 ราย จับกุมผู้ลักลอบรวมกลุ่มสังสรรค์ รวมจำนวน 36 ราย  

           ส่วนการผ่อนปรน กิจกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะร้านอาหารนั้นสามารถให้ลูกค้ามารับประทานภายในร้านได้และต้องจัดความระหว่างโต๊ะไม่น้อยกว่า  1  เมตร ส่วนร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ายังต้องจำหน่ายอาหารให้เฉพาะลูกค้านำกลับไปรับประทานที่บ้านยังไม่อนุญาตให้รับประทานที่ร้าน ส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลูกค้าจะต้องนำกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น , ร้านตัดผมและร้านเสริมสวย สามารถเปิดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ลูกค้ามารอรับบริการภายในร้าน ซึ่งลูกค้าจะต้องนัดเวลาเพื่อมารับบริการจากช่างตัดผม และเก้าอี้ตัดผมจะต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  1.5   เมตร

           ด้านการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นั้น กรมควบคุมโรคได้ประกาศใช้เกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1  พ.ค. 2563 เพื่อครอบคลุมและให้ประชาชนเข้าถึงการบริการมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ  มีน้ำมูก มีอาการหายเร็ว เจ็บคอ หายใจติดขัด และจมูกไม่ได้กลิ่น  ซึ่งอาจจะมีไข้ หรือไม่มีก็ได้ และในช่วง 14  วันก่อนที่จะมีการอาการมาจากสถานที่เสี่ยง ได้แก่ เดินทางมาจากสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก , มาจากสถานที่ที่มีข้อมูลว่าพบผู้ป่วยและมีการะบาดของไวรัสโควิด  ,  มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด  และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การนำเที่ยว  ซึ่งกลุ่มบุคคลดัง กล่าวสามารถรับบริการตรวจหาไวรัสโควิด  –  19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          ทางด้านเกษตรจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนประชาชนสนับสนุนผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วง ซึ่งช่วงนี้มีผลผลิตของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ออกมาจำหน่ายแล้ว  ซึ่งผู้สนใจสามารถ สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ .  

                

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ