คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 434 ครั้ง

            คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ว่ามีความคุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่     

             วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2563 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล รองประธานกรรมาธิการ คนที่สาม และนายสัญชัย  จุลมนต์ กรรมาธิการ ได้ประชุม ตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างและการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  เพื่อรับทราบการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ซึ่งได้จัดโครงการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ว่ามีความคุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ ตามกรอบหน้าที่ของคณะฯ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล โครงการจัดซื้อชุดของใช้สำหรับผู้สูงอายุ คนชรา ป้องกันไวรัส โควิด – 19 ซึ่ง ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน งบประมาณ 16.3 ล้านบาท ซึ่งมีข้อสงสัย ว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มากน้อยเพียงใด โดยหลังจากรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ครบถ้วนแล้ว คณะฯ จะเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐต่อวุฒิสภา ต่อไป .       

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ