ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ช่วยลดภาระหนี้แก่ ผู้ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด - 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 845 ครั้ง

                  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นำเงินส่วนตัวไถ่ถอนอุปกรณ์การเกษตรจากสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อช่วยลดภาระหนี้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด - 19

              วันนี้ ( 13 พ. ค. 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ตรวจเยี่ยม สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนางปทุม มรกตวิจิตรการ ผู้จัดการสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด               

                  สำหรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้สอบถามถึงผู้ที่มาใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19  เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด 19  ทำให้ กลุ่มเกษตร และประชาชนขาดรายได้ ในการเลี้ยงชีพ อาทิ การชื้อสิ่งของอุปโภค – บริโภค ของใช้ในครัวเรือน และการนำเงินไปลงทุน เป็นต้น  โดยผู้มาใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ได้นำอุปกรณ์การเกษตร มาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงชีพ

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อการช่วยเหลือลดภาระหนี้ของประชาชนในครั้งนี้ ได้ประสานให้ สถานธนานุบาลเมืองลำพูน ตรวจสอบรายการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือนร้อน จริง ๆ  ซึ่งพบว่ามีจำนวน 40 กว่าราย  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำเงินส่วนตัว จำนวน 3 หมื่นบาทเศษ ช่วยเหลือไถ่ถอน คาดว่าในวันศุกร์นี้ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

                      ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19  ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต ดังกล่าว และการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ถ้าหากผู้ใดมีความเดือดร้อนขอให้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการช่วยเหลือ ได้  

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ