ประชาชนผู้มาใช้บริการ ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลำพูน ตระหนักรู้ป้องกันตนเอง ด้านผู้ให้บริการมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 851 ครั้ง

จากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2  ที่อนุญาตให้เปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยของใช้ และทำธุระส่วนตัว ซึ่งมาตรการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563 ) ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กชีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน  มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย และทำกิจธุระส่วนตัว เป็นจำนวนมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาใช้บริการ มีความตระหนักรู้ในการดูแลปละป้องกันตนเอง  โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย กรอกแบบสอบถาม และลงทะเบียนใช้บริการ ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเดินทาง

สำหรับการเปิดห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดลำพูน เป็นวันที่สามของการผ่อนปรน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยในส่วนของทางห้างสรรพสินค้า ได้มีมาตรการคัดกรอง  จัดตั้งจุดสแกน การวัดอุณหภูมิ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาใช้บริการ สวมหน้าอนามัย หรือหน้ากากผ้า  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ