สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 595 ครั้ง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ตาม มาตรา 23 (5) และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งไม่เกิน 7 คน จากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้แทนคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โทร. 053-510662

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ