ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือนมิถุนายน 2563 ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 423 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือนมิถุนายน 2563 ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติหลักการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือนมิถุนายน 2563 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และการเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก จัดตั้ง ณ สนามบินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม   เขื่อนแม่มอก โดยใช้เครื่องบินชนิดกาซ่าจำนวน 2 ลำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังได้ปรับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้ง ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปางและพื้นที่ลุ่มระดับน้ำ เขื่อนภูมิพล เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนแม่มอก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ