สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตาม โครงการเปลี่ยนท่อน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้องเครือกวาว

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
  • รับชม : 184 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตาม โครงการเปลี่ยนท่อน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้องเครือกวาว หมู่ที่ 5 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-529542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ