สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2564
  • รับชม : 149 ครั้ง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. เอาสามีไปใช้ฟรีๆไม่ได้นะ

2. ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ

3. ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า

4. ความเห็นพนักงานสอบสวน

5. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ