สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564
  • รับชม : 160 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จะดำเนินการจัดจ้างตาม โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-529542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ