สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564
  • รับชม : 269 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 11 รายการ ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-217259 ต่อ 10025

https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=856&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title%2Cimage%2CVisitedCounts%2CFormatDate%2CDateCreate&Newssite=https%3A%2F%2Fwww.oncb.go.th%2F&Comment=yes&fbclid=IwAR2iWip-0SQeJGekLz480GlIeEI9NUwUKBgGoB84m4xuO99y7nesfvByNZU

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ