สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • รับชม : 118 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกการระงับทะเบียน รวมตลอดจนชำระภาษีที่ค้างให้ครบถ้วน

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 053-537325 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ