สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 2/2564 ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 110 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 139 ครั้ง

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 2/2564 จำนวน 110 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำกัดผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคาไม่เกิน จำนวน 150 คน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2470901 – 19 ต่อ 34018 (อารีย์วรรณ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ