ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • รับชม : 101 ครั้ง

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ