สำนักงาน ปปส. ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2564
  • รับชม : 248 ครั้ง

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 ประเภทยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาดูรายละเอียด

คลิ้ก >>> https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=890&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title%2Cimage%2CVisitedCounts%2CFormatDate%2CDateCreate&Newssite=https%3A%2F%2Fwww.oncb.go.th%2F&Comment=yes&fbclid=IwAR3097FDSh2pGpbBOJBHC8ZE_plfgkm6mbKvjTC7_VjiNn6HQZ88b9gWPPo

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ