สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รั

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • รับชม : 475 ครั้ง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต

เข้าเว็บไซต์ http://www.probation.go.th เลือกหัวข้อ สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ > กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ยืนยันข้อมูลแล้วระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขที่ใบสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น.

2. สมัครด้วยตนเอง

ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เลขที่ 131/2 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-525517-18

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ