บ้านหัวห้วย เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • รับชม : 128 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

          เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ