เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโคร

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • รับชม : 108 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการเปลี่ยนท่อน้ำในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้องเครือกาว หมู่ที่ 5

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ