ยกเลิกประกาศ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • รับชม : 91 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย เนื่องจากกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เพียงพอตามจำนวน 22 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-096215 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ