เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไฮ (ใต้น้ำ)

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564
  • รับชม : 157 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.32-012 จากสายหนองไฮ (ใต้น้ำ) บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยวง  

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ