สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
  • รับชม : 185 ครั้ง

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สอบถามโทร. 053 510 275

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ