สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
  • รับชม : 136 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ หน้าที่ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รุ่นที่ 3/2564 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรม ใบอนุญาตผู้ประจำรถ ชั้น 2 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

 

และ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 053-525548 ต่อ 106

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ