สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนสถานที่การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • รับชม : 133 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนสถานที่การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2564 ประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ  และยานพาหนะ จำนวน 103 รายการ ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เป็น สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ