เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • รับชม : 98 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

          เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จะดำเนินการจัดจ้างตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.32-010 จากสายบวกเครือกวาว - หัวห้วย หมู่ที่ 5 บ้านร้องเครือกวาว และหมู่ที่ 4 บ้านหัวห้วย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง โทร. 0-5352-9542

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ