สทนช. เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 ม.ค. 2565
  • รับชม : 549 ครั้ง

สทนช. เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  ประกาศเปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงจะอาศัยอำนาจตามความข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 24 แห่งกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำทรงคุณวุฒิ

สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2565  ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาง https://me-qr.com/6753181

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1  กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำปิง โทร.053-240998

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ