สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 11 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2565
  • รับชม : 292 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 11 รายการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง แบบเหมารวม จำนวน 11 รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ สามารถขอดูได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร.053-511555 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ