สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • รับชม : 371 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประมูล โดยจะทำการขายทอดตลาด ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องมาก่อนเวลาเริ่มประมูล 1 ชั่วโมง ผู้ที่ชนะการประมูลต้องชำระเงินทันที ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน โทร 053 096046 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ