อบต.ห้วยยาบ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 เม.ย. 2565
  • รับชม : 199 ครั้ง

อบต.ห้วยยาบ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 97 รายการ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 สอบถามเพิ่มเติมที่ อบต.ห้วยยาบ โทร. 053-98415960 ต่อ 13

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ