ลำพูน เตรียมรับมือไฟไหม้ ช่วงหน้าร้อน พร้อมแจ้งช่องทางหากเกิดเหตุอัคคีภัย

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2565
  • รับชม : 205 ครั้ง

ลำพูน เตรียมรับมือไฟไหม้ ช่วงหน้าร้อน พร้อมแจ้งช่องทางหากเกิดเหตุอัคคีภัย

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ว่า ในช่วงฤดูร้อน ที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงที่ร้อนจัด อาจทำให้มีความเสี่ยงสามารถเกิดเหตุอัคคีภัยได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อม วางแผนร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ช่วยบรรเทาความเสียหาย หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากอัคคีภัย การเผชิญเหตุอัคคีภัยที่สำคัญ คือ ช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุด หากเข้าถึงภายใน 8 นาที จะสามารถลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงเตรียมการแหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง เติมน้ำให้รถดับเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขตชุมชนที่มีถนนคับแคบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที

และขอความร่วมมือประชาชน ไม่นำสิ่งของมาวาง หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางหัวดับเพลิง หลีกเลี่ยงการจอดรถทับประตูน้ำบริเวณใกล้หัวจ่ายน้ำดับเพลิง หากต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงแจ้งเหตุอัคคีภัย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 199 หรือ 191 สายด่วยสาธารณภัย 1784 หรือช่องทางผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT “@1784DDPM” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ