สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน / ทรัพย์สินกองทุนฯ กว่า 500 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 235 ครั้ง

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน / ทรัพย์สินกองทุนฯ กว่า 500 รายการ

1. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 156 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแพร่นครา เลขที่ 3 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด เงื่อนไขได้ที่ https://citly.me/5rwzl

2. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2565 ประเภททอง เครื่องประดับและรถจักรยานยนต์ จำนวน 156 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลขที่ 192 หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด เงื่อนไขได้ที่ https://citly.me/hT6ak

3. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 160 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด เงื่อนไขได้ที่ https://citly.me/iomxJ

4. สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ครั้งที่ 10/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 100 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด เงื่อนไขได้ที่ https://citly.me/2lFsu

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ