จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 81 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com/http://xn--z3c.com/ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2308-9330

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ