สำนักงาน ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 6 คัน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2565
  • รับชม : 125 ครั้ง

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 9/2565 ประเภทยานพาหนะ จำนวน 6 คัน โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียด และเงื่อนไข ได้ที่ https://citly.me/6EhCW

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ