สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ครั้งที่ 11/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 230 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2565
  • รับชม : 130 ครั้ง

สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนฯ ครั้งที่ 11/2565 ประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 230 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://citly.me/MvGXf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ